Personality Test – Farsi questions

Translation of the personality test in Farsi. This test has been checked, corrected and verified by a class 6 Auditor in UK.

تست شخصیت

 روش پاسخ دادن به پرسشها

به همه سوالها بر مبنای حسی که در حال حاضر دارید پاسخ دهید. روی سوالها زیاد

وقت صرف نکنید اما سوال را موقعی جواب دهید که آن را درک کرده اید. صحت این تست بستگی به درستی پاسخ شما دارد

(+)  یعنی بله

(-) یعنی نه

(m) یعنی بعضی وقتها یا مطمئن نیستم

 شروع تست

  1 آیا بدون فکر اظهار نظر کرده و یا به کسی تهمت میزنید که بعدا پیشمان شوید؟

  آیا وقتی که دیگران در اضطراب می افتند شما آرام و خونسرد می مانید؟  2

3 آیا فقط برای لذت و وقت گذرانی گاهگاهی به برنامه حرکت قطار و یا به لغت نامه و یا کتاب تلفن نگاه می کنید؟

4 وقتی که از شما درخواست می شود که راجع به کسی تصمیم بگیرید آیا نظریه شما که از آن شخص خوشتان می آید یا نه در نوع تصمیمتان اثر می گذارد؟ –

5 آیا تصمیم دارید که دو یا کمتر بچه داشته باشید حتی وقتی که موقعیت مالی و سلامتیتان اجازه می دهد که بیشتر بچه داشته باشید؟ –

6 آیا گاهی بدون دلیل ماهیچه هایتان دچار تکان ناگهانی شده و یا کشیده می شوند؟

7 آیا ترجیح می دهید که در مقامی قرار داشته باشید که مسئولیت تصمیم گیری نداشته باشید؟

8 آیا کارها و اعمال شما به نظر دیگران غیر قابل پیش بینی است؟

9 آیا فکر می کنید که پول بیشتری باید برای خدمات اجتماعی مصرف شود؟

10 آیا شما به دیگران خیلی توجه می کنید؟

11 آیا صدای شما یکنواخت است یا زیر و بم و بالا و پائین دارد؟

12 آیا معمولا صبر میکنید که شخص مقابل سر صحبت را باز کند؟

13 آیا بااشتیاق به صحبت دیگران گوش می دهید؟

14 آیا فکر ایجاد درد در حیوان یا ماهی ، شما را از شکار حیوانات و ماهیگیری باز می دارد؟

15 آیا اغلب اوقات شما حرکات خود را از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی انجام می دهید؟

16 آیا شما معمولا آهسته صحبت می کنید؟

17 آیا معمولا مراقب حفظ سلامتیتان هستید؟

18 آیا یک حرکت غیر منتظره باعث می شود که ماهیچه هایتان تکان بخورد؟

19 آیا معمولا دستور و یا درخواستتان از کارمندان و دوستان یا شاگردان زیر دست با ملاحظه است؟

20 آیا فکر می کنید که می توانید فوری و بطور قابل قبول قضاوت کنید؟

21 آیا شکست های گذشته هنوز شما را غصه می دهند؟

22 آیا گاهی وقت ها برای مدت چند روز خیلی زیاد فعال هستید؟

23 آیا از سعی و کوشش دیگران که به شما بگویند چه باید بکنید خشمگین می شوید و اظهار تنفر می کنید؟

24 آیا معمولا اعتراف کردن و تقصیر را به عهده گرفتن برای شما سخت است؟

25 آیا تعداد محدودی دوستان نزدیک دور شما هستند به جای اینکه تعداد زیادی آشناسان دور شما باشند؟

26 آیا زندگی شما مدام تقلا و کوشش و کشاکش است؟

27 آیا اغلب برای لذت آواز می خوایند یا سوت می زنید؟

28 آیا دوستان شما فکر می کنند که شما خونگرم هستید؟

29 آیا ترجیح می دهید که دستور بدهید به جای اینکه به شما دستور بدهند؟

30 آیا از غیبت و رسواکردن همکاران و نزدیکانتان لذت می برید؟

31 آیا با یک نظم سخت و محکم موافق هستید؟

32 آیا فکر یک شروع کاملا تازه باعث می شود که خیلی نگران شوید؟

33 آیا سعی می کنید دیگران را بخندانید؟

34 آیا برایتان آسان است که احساساتتان را نشان دهید؟

35 اگر کسی سر قرارش دیر بیاید آیا از شکایت کردن خودداری می کنید؟

36 آیا بعضی اوقات دیگران فکر می کنند که شما مجلس به هم زن هستید و به اصطلاح حال آنها رامی گیرید؟

37 آیا فکر می کنید که انسانهای دیگری وجود دارند که به طور مسلم با شما دشمنی داشته و بر علیه شما کار می کنند؟

38 آیا قبول می کنید اشتباه کردید فقط به خاطر اینکه صلح را برقرار کنید؟

39 – آیا شما فقط چند نفر را دارید که واقعا بهشان علاقمندید؟

40 آیا شما به ندرت خوشحال هستید مگر اینکه دلیلی برای خوشحالی داشته باشید؟

41 آیا شما در مهمانی ها چرخ می زنید؟

42 آیا برای جلوگیری از هر گونه تصادف اقدامات پیشگیرانه را درحد معمول به جا می آورید؟

43 آیا فکر صحبت کردن جلوی اشخاص دیگر شما را عصبی و دستپاچه می کند؟

44 اگر جنسی را در یک مغازه دیدید که اشتباها قیمت آن کمتر از مبلغ واقعی خورده باشد آیا آن را به همان قیمت می خرید؟

45 آیا اغلب حس می کنید که مردم به شما نگاه می کنندو یا اینکه پشت سر شما حرف می زنند؟

46 آیا همیشه در مشکلات و دردسر های زندگی هستید؟

47 آیا شما یک نفرت و یا ترس بخصوصی دارید؟

48 آیا ترجیح می دهید که در بازی ورزش تماشاگر باشید به جای اینکه بازیگر باشید؟

49 آیا بیطرف ماندن برایتان آسان است؟

50 آیا در برابر افراد خانواده تان از یک معیار رفتاری ثابت تبعیت می کنید؟

51 در مهمانی آیا شما می توانید جمع را گرم نگهدارید؟

52 آیا شما خرید قسطی می کنید به این امید که بتوانید اقساط ماهیانه اش را بپردازید؟

53 وقتی یک اتفاق غیر منتظره یا مضطرب کننده رخ می دهد مثلا تصادف، آیا بعد از آن دچار واکنش نامطلوب می شوید؟

54 آیا در تصمیم گیری هایتان نفع همه را در نظر می گیرید به جای اینکه فقط به نفع فردی فکر کنید؟

55 هنگام سخنرانی، آیا گاهی حس می کنید که سخنران دارد فقط در باره شماصحبت می کند و یا شما را هدف صحبت قرار داده است؟

56 آیا صداهای خارجی به ندرت تمرکز حواس شما رابه هم می زنند؟

57 آیا شما معمولا کارهای روزانه تان را به موقع انجام می دهید؟

58 آیا می توانید با اطمینان کامل یک برنامه ریزی شش ماهه برای انجام کاری بریزید؟

59 آیا فکر می کنید که روش زندان های جدید بدون میله و بند ناموفق خواهد بود؟

60 آیا به بی دقتی گرایش دارید؟

61 آیا گاهی اوقات دچار خواب و خیال می شوید و به نظرتان می رسد که همه چیز غیر واقعی است؟

62 آیا با سرعت از اثرات نامطلوب خبر بد خلاص می شوید؟

63 وقتی انتقاد می کنید آیا همزمان سعی در تشویق کردن هم دارید؟

64 آیا معمولا بقیه فکر می کنند که شما آدم سردی هستید؟

65 آیا نظریه های شما به اندازه کافی مهم نیستند که به دیگران بگویید؟

66 آیا شده که حس اعتماد و اطمینانی که به خود دارید باعث آزار دیگران شود؟

67 وقتی چیزی را به کسی قرض می دهید آیا مدام حواستان به آن چیز است؟

68 آیا شما از کارها و فعالیت هایی که خودتان انتخاب می کنید لذت می برید؟

69 آیا موزیک های احساساتی روی شما اثر زیاد می گذارند؟

70 آیا شما شخصی را که با شما رقابت می کند و یا با شما در موردی مخالفت می کند تماما محکوم می کنید؟

71 آیا اغلب راجع به مرگ و بیماری و درد و غم فکر می کنید؟

72 آیا فکر از دست دادن آبرو و جاه و مقام باعث آشفتگی شما می شود؟

73 آیا همیشه چیزهایی را جمع آوری می کنید که ممکن است روزی به درد بخورند؟

74 آیا از اشتباهات دیگران انتقاد می کنید و از آنها ایراد می گیرید؟

75 آیا آشکارا از زیباییها قدردانی می کنید؟

76 آیا شما گاهی کالا و یا وسایلی را به دیگران می دهید که متعلق به شما نیست؟

77 آیا به گرمی به دیگران سلام و تعارف میکنید؟

78 آیا اغلب به بدبختی های گذشته می اندیشید؟

79 آیا به نظر دیگران فردی مستبد جلوه می کنید؟

80 آیا انتقاد را قبول می کنید بدون اینکه خشمگین شوید؟

81 آیا بدون اینکه صداهای اطراف باعث مزاحمت تان بشوند می توانید استراحت کنید؟

82 آیا حسود هستید؟

83 آیا عادت دارید کارها را پشت گوش بیندازید؟

84 آیا ترجیح می دهید که به خواسته های دیگران عمل کنید به جای اینکه راه خود را بروید؟

85 آیا برایتان آسان است که برنامه و یا پروژه نویی را شروع کنید؟ -86 آیا ناخن ها و یا ته مدادتان را می جوید؟

87 آیا برای تاثیر گذاری بر دیگران از احساسات و هیجاناتتان استفاده می کنید؟

88 اگر ما به یک کشور دیگر حمله و آن رااشغال کنیم آیا با مخالفین جنگ در آن کشور احساس همدردی می کنید؟

89 آیا چیزی درباره خودتان هست که نسبت به آن حساس باشید؟

90 آیا تعداد کمی از کارها و فعالیتهایتان را خودتان انتخاب می کنید؟

91 آیا اتفاق افتاده که چندین روز فکرتان مشغول یک چیز باشد؟

92 آیا آهسته غذا می خورید؟

93 وقتی دیگران دستپاچه و هراسناکند آیا می توانید با نقوذتان آنها را ارام کنید؟

94 آیا برای کمک به دیگران توقف می کنید حتی اگر از شما درخواست کمک نشده باشد؟

95 آیا نسبت به مدرسه یا کلوپ و یا تیمتان متعصب هستید؟

96 آیا تا حد امکان سر وقت قروضتان را می پردازید و به قولتان عمل می کنید؟

97 آیا خوب می خوابید؟

98 اگر یک بچه ده ساله به حرفتان گوش نکند آیا او را تنبیه بدنی می کنید؟

99 آیا ترجیح می دهید که نقش غیر فعال در کلوپ و یا سازمانتان داشته باشید؟

100 آیا علمی و منطقی فکر می کنید؟

101 آیا جوانهای نسل جدید فرصت و موقعیت بیشتری از نسل قبلی دارند؟

102 آیا شما چیزی را دور می اندازید بااین فکر که ببینید آیا بعدا به آنها محتاج می شوید یا نه؟

103 اگر انجام کاری به صرف اینکه مشکل و دردسر است چشم پوشی می کنید؟

104 آیا فقط موضوعات محدودی شما را سرذوق می آورند؟

105 آیا به ندرت به اعمال دیگران ظنین می شوید؟

106 آیا شده به این فکر کنید که ایا اصلا وجودتان برای کسی مهم نیست؟

107 آیا به علت عدم اطمینان به صلاحیت خود مسئولیتی را رد می کنید؟

108 آیا گاهی حس می کنید مجبورید موضوع جالب و یا سرگرمی خاصی راتکرار کنید؟

109 اگر یک گله به حقی داشته باشید آیا آن را بزرگ جلوه می دهید؟

110 آیا حالت صورتتان مدام تغییر می کند؟

111 آیا هر طور شده میخواهید نظرات خود را برای دیگران توجیه کنید؟

112 آیا به طور واضح و صمیمانه زیبایی را در دیگران تحسین میکنید؟

113 آیا با کوچکترین چیزی به فکر خودکشی می افتید؟

114 آیا فکر می کنید در زندگی پر انرژی هستید؟

115 آیا اختلاف نظر با شخص دیگری بین روابط معمولی تان اثر می گذارد؟

116 آیا یک شکست کوچک شما را به ندرت رنج می دهد؟

117 آیا گاهی فکر می کنید که زیادی حرف می زنید؟

118 آیا زیاد لبخند می زنید؟

119 آیا به سادگی راضی و خشنود می شوید؟

120 اگر مستقیم با شما مخالفت شود هنوز بر حرف خود پافشاری می کنید و تسلیم نمی شوید؟

121 اگر راه نزدیک باشد آیا ترجیح می دهید سواره بروید؟

122 آیا صدای باد و یا تکان ها در خانه شما را آشفته می کند؟

123 آیا نظرات شما بر اساس دید و تجربه و شغل و تحصیل تان است؟

124 آیا اغلب از روی بیفکری دچار اشتباه می شوید؟

125 آیا به آدم هایی که از شما تقاضای مبلغی قرض می کنند ظنین می شوید؟

126 آیا تصمیم گیری هایتان بیشتر بر اساس نفع شخصی است؟

127 آیا یک چیز کوچک هم شما را به شوق می آورد؟

128 آیا مکرر عملی انجام می دهیدد که حتی قضاوت شخصی شما آن را رد می کند؟

129 آیا طرفدار تبغیض نژادی و طبقه بندی اشخاص هستید؟

130 آیا از بعضی عادت هایتان مثل موکشیدن و گوش کشیدن و یا چیزهایی از این قبیل مطلع هستید؟

131 آیا به سادگی می توانید خود را با موقعیت تازه وفق دهید و از آن بهره برداری کنید حتی اگر شرایط سخت باشد؟

132 آیا بعضی صداها اعصاب شما را خراش می دهند؟

133 آیااگر بخواهید می توانید خود را به جای فرد مقابل گذاشته و نقطه نظر او را درک کنید؟

134 آیا به جای آنکه سر ساعت مشخص به رختخواب بروید هر زمان بخواهید می خوابید؟

135 آیا نقطه ضعف های دیگران حوصله شما را سر می برد؟ -136 آیا بچه ها شما را عصبی می کنند؟

137 آیا شما از هم قطاران و همکاران خود کمتر صحبت می کنید؟

138 آیا کارهای خود را بلافاصله و با نظم و قاعده انجام می دهید؟

139 آیا در سفر به همسفری تان کمک می کنید به جای اینکه آن کار را به مسئولان بسپارید؟

140 وقتی رای می دهید آیا مستقیما به همان حزب قبلی رای می دهید به جای اینکه در مورد داوطلبان دیگر و موضوعات مورد نظردیگر هم مطالعه کنید؟

141 آیا مدام به مریضی و تجارب دردناک گذشته فکر می کنید؟

142 آیا در یک محیط آشفته و بی نظم به سادگی ناراحت و عصبی می شوید؟

143 آیا وقتی که فیلم یا تئاتری تماشا می کنید و یا کتابی می خوانید از آنها انتقاد می کنید؟

144 وقتی اتفاق سرگرم کننده را بازگو می کنید آیا به سادگی می توانید تفاوت لهجه ها و حرکات افراد را مثل خودشان تقلید کنید؟

145 درموضوعاتی که تخصص یا مهارت ندارید آیا نظریه های شما به اندازه کافی مهم هستند که برای دیگران بیان کنید؟

146 آیا تمایل دارید که منزل به هم ریخته فرد دیگری را مرتب کنید؟

147 آیا می توانید یک شکست را به سادگی قبول کنید بدون اینکه ناامیدی و دل شکستگی جریحه دارتان کند؟

148 آیا اغلب اوقات احساس افسردگی و پریشانی می کنید؟

149 آیا در جمع کودکان احساس ناراحتی می کنید؟

150 وقتی قادر به انجام کاری نیستند آیا ناامید می شوید به جای اینکه فکر یک جایگزین باشید؟

151 آیا گاهی به طور کل دچار بی حوصله گی می شوید؟

152 آیا به ندرت از چیزی شاکی می شوید؟

153 آیا گاهی اوقات برای مدتی بی حوصله و بی انرژی هستید و ناگهان برای مدت کوتاهی پر از جنب و جوش می شوید؟

154 ایا تعدا کارهای نیمه تمام شده روی دستتان شمارا ناراحت و اذیت می کند؟

155 آیا مردم از دور و بر شما بودن و از مصاحبت با شما لذت می برند؟

156 آیا طاقت می آورید بدون دخالت در جدول حل کردن کسی به او اجازه دهید که دو کلمه آخر را خودش بنویسد؟

157 آیا بیشتر به جنبه های مثبت مردم فکر می کنید و به ندرت درباره آنان با بی احترامی صحبت می کنید؟

158 آیا به سادگی لبخند می زنید؟ -159 آیا در صحبت و حرکاتتان خیلی محکم و قطعی هستید؟

160 آیا فقط بادوستان نزدیکتان صادق و گشاده رو هستید؟

161 آیا مباحث و کارهای مورد علاقه شما آنقدر مهم اند که کمی وقت برای کارهای دیگر می گذارید؟

162 آیا میل دارید که در ناحیه ای که زندگی می کنید کارها و فعالیت های جدیدی را ابداع و شروع کنید؟

163 آیا برای اینکه حیوانی را از درد و رنج رهایی بخشید حاضرید او را بکشید؟

164 آیا استراحت کردن برایتان آسان است؟ –

165 آیا کمتر راجع به شکست و بدبختی های گذشته افسوس می خورید؟

166 آیا فکر ترس در شما واکنش جسمی ایجاد می کند؟

167 آیا می توانید به قضاوت خود در تصمیم گیری، در مواردی که احساساتتان درگیر آن است اطمینان کنید؟

168 آیا دیگرا ن شما را شخصی فعال می دانند؟

169 آیا شروع یک کار جدید برای شما مشکل است؟

170 آیا مخالفت سیستم ازادی مشروط برای تبه کاران هستید منظور مدت زمانی است که تبه کار خودش را نشان می دهد که اصلاح شده است؟

171 آیا وقت زیادی را صرف نگرانی های بی مورد می کنید؟

172 وقتی با فردی دچار اختلاف نظر می شوید آیا برای شما درک او و اینکه او قادر نیست خودش را جای شما بگذارد مشکل است؟

173 آیا به راحتی حریف مشکلات روزمره می شوید؟

174 آیا معمولا حقیقت را می گویید؟

175 آیا ترجیح می دهید که اتفاقی خودش بیفتد تا اینکه شما آن را ایجاد کنید؟

176 آیا بیشتر از درآمدتان خرج می کنید؟ –

177 آیا می توانید بدون نگرانی زیاد، ریسک حساب شده کنید؟

178 اگر تصادف کردید آیا دنبال جبران صدمه می روید؟

179 آیا دیگران شما را مجبور به کاری می کنند؟

180 آیا در قضاوت کردن برای دوستانتان آسان می گیرید؟

181 آیا اغلب به حقارت خود می اندیشید؟

182 آیا مردم پیش دیگران از شما بدگویی و انتقاد می کنند؟

183 آیا شما از خوشامدهای خیلی گرم مانند بوسیدن و بغل کردن که در مقابل عموم باشد خجالت زده می شوید؟

184 آیا بیشتر اوقات کاری را که میل دارید انجام دهید به خاطر دیگران از انجامش صرفنظر می کنید؟

185 معمولا در نظرات خود پافشاری می کنید حتی اگر تخصصی در آن رشته ندارید؟

186 آیا اغلب احساس می کنید درچند جهت درحال حرکتید؟

187 آیا دوستانتان توانایی های شما را بیشتر از خودتان می بینند؟

188 آیا از فکر مردن و حتی یاد آوری موضوع مرگ متنفر و منزجر هستید؟

189 بعد از اینکه یک بگو مگو حل و تمام شد آیا هنوز تا مدتی به غر زدن ادامه می دهید؟

190 آیا صدا و رفتار و حالتتان دوستانه است؟

191 آیا زندگی به نظر شما مبهم و غیر حقیقی می آید؟

192 آیا اغلب از سرنوشت جنگ زدگان و پناهندگان سیاسی ناراحت می شوید؟

193 آیا اشخاصی که فقط یک آشنایی مختصر با شما دارند برای حل مشکلات خود به شما پناه می آورند؟

194 اگر شما چیزی را گم کردید آیا فکر می کنید که حتما کسی آن را دزدیده و یا جایش را عوض کرده؟

195 اگر کسی به شما ظنین شد آیا شک او را رفع می کنید؟

196 آیا گاهی دچار این فکر می شوید که سن تان علیه شماست؟ زیادجوان ویا زیاد پیر هستید؟

197 آیا گاهی بی دلیل غمگین می شوید؟

198 آیا از وضع زندگی خود گله مندید؟

199 آیا معمولا احساس واقعی خود را پنهان می کنید؟

200 آیا فکر می کنید دوستان گرم بسیاری دارید؟